Wereldwijd zijn er tussen de 143 en 210 miljoen weeskinderen

Stichting Unite For Basic Rights is ontstaan vanuit het idee dat elk kind het recht heeft om ‘kind te zijn’. Onze definitie van ‘kind zijn’ is dat een kind geen zorgen moet hebben over eten en vooral moet leren, spelen en lachen. Helaas is dit niet vanzelfsprekend voor weeskinderen die in armoede leven. Onze doelstelling is dan ook:

“Weeskinderen wereldwijd te voorzien van basisbehoeften waar elk kind recht op heeft.”

Maar dit doen wij niet alleen. Samen met jongeren in Nederland organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten. De jongeren zetten hun talenten in om een opbrengst voor de weeskinderen te generaliseren. Deze activiteiten staan in teken van solidariteit. Als stichting willen wij jongeren in Nederland bewust maken van het feit dat niet elk kind het geluk heeft om ook daadwerkelijk kind te kunnen zijn. Samen bundelen we hun krachten om de doelstelling te verwezenlijken.

Elk jaar maken wij ons sterk voor een ander land. Eerder hebben wij ons ingezet voor weeskinderen in Marokko en Suriname. Dit jaar richten wij ons op Turkije