TURKIJE

In 2013 hebben wij ons sterk gemaakt voor hulpbehoevende kinderen in Turkije. Naast een zo hoog mogelijke opbrengst genereren stonden onze activiteiten in teken van bewustwording, motivatie, saamhorigheid en inspiratie. Alle activiteiten hebben ongeveer 4000 euro opgebracht, die wij in Istanbul aan hulpbehoevende kinderen hebben uitgegeven. Voor een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten en onze reis naar Istanbul verwijzen wij naar ons jaarverslag.